กิจกรรม


กิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 5/2561
  19 ธ.ค. 2561      224

       19 ธันวาคม 2561 กรรมการชมรมนำโดย คุณศรีสุพิณ โพธิ์ฮะ ประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีกิจกรรมอวยพรวันเกิดสมาชิก มอบของขวัญ สันทนาการ ออกกำลังกาย เเละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน