กิจกรรม


MISS POPULAR SPORT NIGHT 2018
  20 ธ.ค. 2561      196

   #ประกาศผลคะแนน MISS POPULAR SPORT NIGHT 2018 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้แก่ คุณเมย์ ด้วยคะแนนโหวต 12,556 คะแนน

คะแนนรวมดังนี้
ลำดับที่ 1 คุณเมย์ รวมคะแนน 12,556 คะแนน
ลำดับที่ 2 คุณโบตั๋น รวมคะแนน 4,403 คะแนน
ลำดับที่ 3 คุณเบญ รวมคะแนน 3,133 คะแนน
ลำดับที่ 4 คุณกิ๊ก รวมคะแนน 1,823 คะแนน

=================================