กิจกรรม


Sport Night Party 2018
  21 ธ.ค. 2561      200

         โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกกรม Sport Night Party 2018 เลี้ยงขอบคุณพนักงาน 20 ธันวาคม 2561