Activities


บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้จัดการเซเว่น
  30 Aug 2561      153

               โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ดูแลใส่ใจห่วงใยในสุขภาพ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้จัดการเซเว่นสาขาเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีชันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย และเกาะพงัน ในกิจกรรม Sport Day บริษัทซีพีออล์ จำกัด มหาชน ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี