Activities

8 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองคร้า โรงเรียนบ้านหนองเหียง จำ

  8 Aug 2562      77

8 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองคร้า โรงเรียนบ้านหนองเหียง จำนวน 380 คน ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และ Mr.Roger มูลนิธิ Bright down foundation และเจ้าหน้าที่ทุกคน


7 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยไทรงาม โรงเรียนหนองกระทุ่ม จำนวน 238 คน

  7 Aug 2562      71

7 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยไทรงาม โรงเรียนหนองกระทุ่ม จำนวน 238 คน
ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และ Mr.Roger มูลนิธิ Bright down foundation


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดย คุณนิตยา แช่มชื่น หัวหน้าแผนกการตลาดต่างชาติและ คุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ เป็นวิทยากร จัดอบรมหลักสูตร ฺBasic CPR Course แก่ ช่าวต่างชาติ

  19 Apr 2562      109

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดย คุณนิตยา แช่มชื่น หัวหน้าแผนกการตลาดต่างชาติและ คุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ เป็นวิทยากร จัดอบรมหลักสูตร ฺBasic CPR Course แก่ ช่าวต่างชาติที่พักอยู่ที่ ชะอำและหัวหิน ณ Dutch location:Sailing Club Hua Hin วันที่19 เมษายน 2562


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ Mr. Rodoulf Siegnethaer และ คุณเลี่ยมรัตน์ ที่นำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่มาเลี้ยงขอบคุณ แพทย์ พนักงาน

  18 Apr 2562      100

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ Mr. Rodoulf Siegnethaer และ คุณเลี่ยมรัตน์ ที่นำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่มาเลี้ยงขอบคุณ แพทย์ พนักงานทุกท่านที่ช่วยดูแลและบริการอย่างดี 18 เมษายน 2562 ณ ห้องอาหารโรงบาลมหาชัยเพชรรัชต์


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์

  11 Apr 2562      620

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์ นำโดยนายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการแพทย์ และคุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร ซึ่งภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งกายพร้อมคำขวัญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งนี้แพทย์ยังมีการใส่ชุดไทย ตรวจคนไข้ เพื่อลดความเครียดในการเจ็บป่วย และสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ในวันที่ 11 เมษายน 2562