Activities


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์
  11 Apr 2562      847

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์ นำโดยนายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการแพทย์ และคุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร ซึ่งภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งกายพร้อมคำขวัญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งนี้แพทย์ยังมีการใส่ชุดไทย ตรวจคนไข้ เพื่อลดความเครียดในการเจ็บป่วย และสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ในวันที่ 11 เมษายน 2562