กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 แก้ว แก่คุณภูธเนศ เนตรทิพย์ ผู้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้องสามร้อยยอด ฮาล์ฟมาราธอน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตค. 62
  9 ต.ค. 2562      114

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 แก้ว แก่คุณภูธเนศ เนตรทิพย์ ผู้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้องสามร้อยยอด ฮาล์ฟมาราธอน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562