คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จำนวนผู้คนเช้าชม 7,984 คน

► กายภาพบำบัด (Pysical Therapy)

          หนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่มีโรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและประสาทโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อฟื้นฟูการทำงาน ทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

► กายภาพบำบัดสำหรับใคร

     - ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดต่าง ๆ เช่น ปวดคอ ปวดเข่า ปวดหลัง หรือปวดหลังร้าวลงขา

     - ผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อพลิก เส้นเอ้นอักเสบ เป็นต้น

     - ผู้ป่วยทางระบบประสาท มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองและอุบัติเหตุทางสมอง

     - ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ เพื่อระบายเสมหะในทางเดินหายใจ

     - ผู้ป่วยผ่าตัด ต่างๆ เช่น การผ่าหัวใจ,ผ่าตัดช่องท้อง,ผ่าตัดกระดูก

     - ผู้สูงอายุ  ผู้ที่มีปัญหาข้อติด จำกัดการเคลื่อนไหว

     - สำหรับบุคคลทั่วไป : ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย

           - ความจุปอด (Lang capacity)

           - ความยืดหยุ่น ()

           - ความเเข็งเเรงหลัง & ขา (Back & Leg Strength)

           - แรงบีบมือ (Hand grip )

► การรักษาด้วยวิธีการและเครื่องมือทางกายภาพ

          - การรักษาด้วยเครื่องดึงหลัง (Pelvic Traction)

          - การรักษาด้วยคลื่นความร้อน (Shortwave Diahermy)

          - การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับเครื่องสูญญากาศ (ES)

          - การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy)

          - การบำบัดด้วยลมป้องกันลิ่มเลือดอุดตันด้วยเครื่อง Intermittent Pneumeatic Compression

          - โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Program)

► กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)

          กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) เป็นงานฟื้นฟูสมรรถภาพแขนงหนึ่ง ซึ่งใช้กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายมาเป็นสื่อในการบำบัดฟื้นฟูให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด 

► กิจกรรมบำบัดในเด็กปกติ

    ส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด

          - สอนเทคนิคการนวดสัมผัส และให้ทารกฟังเพลงเสริมพัฒนาการ รวมทั้งแนะนำพัฒนาการเด็กเบื้องต้น

     คลินิคเด็กสุขภาพดี (Well baby clinic)

          - ให้การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และให้คำแนะนำพัฒนาการขั้นต่อไป

          - แนะนำของเล่นที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็ก

          - กิจกรรมบำบัดในเด็กพิเศษ ( Special Child )

          - กิจกรรมการฝึกเด็กสมาธิสั้น ( Short attention span ) และ Hyperactive

          - กิจกรรมพัฒนาความบกพร่องด้านประสาทรับสัมผัส ( Sensory Integration ) เช่น เด็กออทิสติก ( Autistic )

          - กิจกรรมการฝึกเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ( Delayed Developmant )
 
          - กิจกรรมการฝึกเด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย เช่น เด็กสมองพิการ ( Cerebral palsy )  
 
          - กิจกรรมการฝึกและบำบัดรักษาเด็กดาวน์ซินโดรม ( Down’ syndrome )

     กิจกรรมบำบัดในผู้หย่อนสมรรถภาพทางกาย ( Physical Dysfunction )

          - โปรแกรมการฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia)

          - โปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหา การบาดเจ็บของมือ ( Hand Injury )

          - โปรแกรมการฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาบาดเจ็บทางสมอง ( Head Injury )

          - โปรแกรมการฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน / พูดไม่ชัด ( Suck and Swallowing Program )

          - โปรแกรมการฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน ( ADL )

          - การใช้อุปกรณ์เสริมและดาม ( Orthotics ) เช่น Hand Splinting, Ankle Foot Orthosis, Universal cuff

 

►ตารางเปิดบริการกายภาพบำบัด

     วันจันทร์ - วันศุกร์                               เวลา 08.00 - 18.00 น.

     วันเสาร์ - วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์    เวลา 08.00 - 17.00 น.

►ตารางเปิดบริการกิจกรรมบำบัด                

      วันจันทร์ - วันอาทิตย์                         เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

 

สถานที่ให้บริการ : ติดต่อสอบถามและนัดเวลา

เบอร์โทร. 032-417-070-9 

งานกายภาพบำบัด ต่อ 4194

งานกิจกรรมบำบัด ต่อ 1391

แผนกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2

โทร.032-417-0707-9 ต่อ 1391

E-mail : contact@mahachaipetcharat.com