คลินิกโรคหัวใจ

จำนวนผู้คนเช้าชม 10,108 คน

             ในปัจจุบันพบว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของเกือบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับประเทศไทยพบว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน  เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทย เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองจากอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์จึงให้ความสำคัญและเปิดให้มีคลินิกพิเศษโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจโดยให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งด้านอายุรกรรมหัวใจและศัลยกรรมหัวใจ  โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ  และแพทย์ที่ปรึกษาในเครือโรงพยาบาลมหาชัย  ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ 

► บริการและการรักษาโดยสังเขปดังนี้

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) เป็นการวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้น  เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด , กล้ามเนื้อหัวใจตาย , กล้ามเนื้อหัวใจหนา , หัวใจโต เป็นต้น

- การตรวจหาความแตกต่างเส้นเลือด ขาและแขน (ABI)

- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง  (Echocardiography)  เป็นการตรวจเพื่อดู ขนาดของห้องหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านหน้าอก ดูการทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด

- การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor) เพื่อตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

- ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) เป็นการตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยการวิ่ง  เดินบนสายพานเลื่อน   เพื่อทดสอบว่าเมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจน  เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ออกกำลังกายแล้ว  จะเกิดภาวะขาดออกซิเจนขึ้นหรือไม่  ซึ่งก็จะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป

- การตรวจภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan) 

โรคที่ให้การรักษาโดยสังเขปดังนี้

- โรคหลอดเลือดแดงตีบ

- โรคหลอดเลือดดำที่ขาโป่งงพอง

- โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ

- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและหัวใจขาดเลือด (Percutaneous coronary intervention)

- การเต้นของหัวใจผิดปกติ อาจช้าหรือเร็วไม่สม่ำเสมอ

 ► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- เครื่องตรวจหาความแตกต่างเส้นเลือดขาและแขน (ABI)

- เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

- เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)

- ห้องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room) 

- ห้องสวนห้องใจพร้อมอุปกรณ์สวนหัวใจ (Cath Lab)

- เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ (Pace maker)

 

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ                                        ► ตารางออกตรวจคลินิก

  • น.พ.กัญสฒน์ พงษ์หัตถกิจ                                               วันพุธ  เวลา 09.00 - 12.00 น.
  • น.พ.ปิติพงษ์ กาญจนธัญญาลักษณ์                                     วันจันทร์ , วันพุธ    เวลา 16.00 - 20.00 น.
  • น.พ.นพพร โตมงคล                                                      วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน   เวลา 09.30 - 13.00 น. ► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม / ศัลยกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 3113 , 1377

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com