< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจแรงงาน นำโดยตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี สำนักงานสวัสดิกo

  11 ก.ย. 2563      30

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจแรงงาน นำโดยตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานจัดหางาน จ.เพชรบุรี และสำนักงานประกันสังคม จ.เพชรบุรี โดยทางโรงพยาบาลได้ให้ความมั่นใจว่า สถานประกอบการของเรา ดูแลพนักงานเหมือนพี่น้องตลอดมา แม้ว่าช่วงสถานการณ์โควิด19 จะทำให้รายได้ของเราลดลงไปบ้าง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีการลดเงินเดือน หรือ ให้พนักงานหยุดงานโดยไม่รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน เพราะเราเชื่อมั่นว่าการทำให้พนักงานมีความสุข พนักงานก็จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและผู้รับบริการได้เต็มที่


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

  26 ส.ค. 2563      67

 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งผู้ตรวจรับรองได้แก่ คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต 5 ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมสำหรับให้การดูแลพี่น้องชาวจ.เพชรบุรีและใกล้เคียง ให้ดีที่สุดเสมอ ขอบคุณทุกคน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ และโรงเรียนเปรมฤดี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 115 คน

  14 ส.ค. 2563      57

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ และโรงเรียนเปรมฤดี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 115 คน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย และ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 326 คน

  8 ส.ค. 2563      56

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย และ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 326 คน


กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  7 ส.ค. 2563      93

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัดกิจกรรม หนึ่งหยดให้ชีวิต มอบโลหิตให้สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 3/2563  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก 

 

พบกับกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้อีกครั้ง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นะคะ