< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด เข้ามอบ นมถั่วเหลืองคั้นสด ยูเอชที ตรา ซังซัง ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมี นายอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล

  17 มิ.ย. 2563      12

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด
เข้ามอบ นมถั่วเหลืองคั้นสด ยูเอชที ตรา ซังซัง ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมี นายอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด "ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19" เข้ามอบ ดัชมิลล์ ดีไลท์ โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  11 มิ.ย. 2563      23

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด "ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19" เข้ามอบ ดัชมิลล์ ดีไลท์ โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้ 

#ดัชมิลล์ร่วมใจต้านภัยcovid19
#เราจะสู้ไปด้วยกัน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ และ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ ร่วมตั้งตู้ปันสุข

  13 พ.ค. 2563      80

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ และ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ ร่วมตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของแก่ประชาชนชาวเพชรบุรี ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

#เชิญหยิบฟรี ถ้ามีช่วยแบ่งปัน❤️❤️❤️


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจากโรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา

  9 พ.ค. 2563      75

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจากโรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา 


กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

  7 พ.ค. 2563      79

กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563