< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมโรดโชว์ Be Strong Be Healthy

  22 เม.ย. 2562      73

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมโรดโชว์ Be Strong Be Healthy ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ราเชนทร์ เล่ห์มงคล อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardio Interventionist) และคุณลิฟท์ สุพจน์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง ภาวะฉุกเฉินของหัวใจ 


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562

  20 เม.ย. 2562      85

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์ นำโดยนายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณืกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการแพทย์ และคุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร ซึ่งภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งกายพร้อมคำขวัญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งนี้แพทย์ยังมีการใส่ชุดไทย ตรวจคนไข้ เพื่อลดความเครียดในการเจ็บป่วย และสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา


การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของคนตาบอด

  18 เม.ย. 2562      81

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับเกียรติจาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของคนตาบอด โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปัทมา ทับคง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การออกกำลังอย่างเหมาะสมกับวัย และการตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 เมษายน 2562 

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ขอขอบคุณบริษัทเพชรมิตซู จำกัด เข้ามอบถุงผ้าลดโลกร้อน

  18 เม.ย. 2562      97

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ขอขอบคุณบริษัทเพชรมิตซู จำกัด เข้ามอบถุงผ้าลดโลกร้อน โดยมีนายแพทย์ทนง  สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ให้การตอบรับการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562

  18 เม.ย. 2562      73

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์ นำโดยนายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณืกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการแพทย์ และคุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร ซึ่งภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งกายพร้อมคำขวัญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งนี้แพทย์ยังมีการใส่ชุดไทย ตรวจคนไข้ เพื่อลดความเครียดในการเจ็บป่วย และสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา