กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเพชรบุรี

  12 มิ.ย. 2567      3

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดเพชรบุรี และหน่วยงานราชการในท้องที่ นำโดย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 


ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567

  15 พ.ค. 2567      2

Orientation for new employees ประจำปี 2567 
วันที่ 15.05.67  เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2567

  12 มิ.ย. 2567      22

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ครั้งที่ 3/2567 โดยภายในกิจกรรมมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการจากผู้สูงอายุ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก พบกับกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ครั้งต่อไป ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.


ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2567

  7 พ.ค. 2567      100

ภาพบรรยากาศการเป็น "ผู้ให้" ด้วยการบริจาคโลหิต "เพื่อช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์"

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์โดยร่วมกับทางสภากาชาดไทย

ทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ 

มาร่วมกันเป็นผู้ให้พร้อมกันในครั้งต่อไปนะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกการตลาด โทร. 032-417070-9 ต่อ 1393


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจาก โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

  6 พ.ค. 2567      77

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจาก โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567


ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

  23 เม.ย. 2567      70

ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ประจำปี2567
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567
เวลา 10:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์


บริจาคเลือดครั้งที่ 2/2567

  23 เม.ย. 2567      64

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคเลือดครั้งที่ 2/2567 (หนึ่งหยดให้ชีวิตบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย) เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วพบกันนะคะ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด 032-417070-9 ต่อ 1393


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมการรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2567 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

  17 เม.ย. 2567      72

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ครั้งที่ 2/2567 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ มีกิจกรรมการรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการแสดงเชิดหุ่นกระบอก จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ สร้างสีสันและบรรยากาศในวันสงกรานต์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริการ

  13 เม.ย. 2567      64

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์ เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริการ


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่จำเป็นให้กับเดอะทรี ริเวอร์ไซต์ แก่งกระจาน

  8 เม.ย. 2567      76

วันที่ 8 เมษายน 2567 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่จำเป็นให้กับเดอะทรี ริเวอร์ไซต์ แก่งกระจาน ซึ่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ต้องการเป็นตัวแทนความห่วงใย และเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประชาชนทั่วไป รวมถึงบริษัทคู่สัญญา