< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบของรางวัล แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุน งาน

  18 ก.พ. 2563      156

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบของรางวัล แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุน งาน"วันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 


กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

  7 ก.พ. 2563      156

กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  24 ม.ค. 2563      167

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์" ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน จัดตกแต่งได้กลิ่นไอของเทศกาลตรุษจีน พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้รับบริการ

#Happy Chinese New Year 2020


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ : ปีใหม่นี้ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำรวย มั่งคั่ง นำทีมโดย คณะผู้บริหารแห่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 เพื่อส่งมอบความสุขและ

  23 ม.ค. 2563      180

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ : ปีใหม่นี้ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำรวย มั่งคั่ง นำทีมโดย คณะผู้บริหารแห่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 เพื่อส่งมอบความสุขและความเป็นศิริมงมล มั่งมี ศรีสุข รับปีหนูทอง เนื่องในวันตรุษจีน นับเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน

 
 

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และขนมต่างๆ เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัด

  9 ม.ค. 2563      211

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และขนมต่างๆ เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษา และให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมต่อไป