< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ และ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ ร่วมตั้งตู้ปันสุข

  13 พ.ค. 2563      266

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ และ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ ร่วมตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของแก่ประชาชนชาวเพชรบุรี ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

#เชิญหยิบฟรี ถ้ามีช่วยแบ่งปัน❤️❤️❤️


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจากโรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา

  9 พ.ค. 2563      255

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจากโรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา 


กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

  7 พ.ค. 2563      231

กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ วศ.พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด เข้ามอบ กล่อง Intervention box ให้กับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาช

  7 เม.ย. 2563      251

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ วศ.พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด เข้ามอบ กล่อง Intervention box ให้กับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท Suika ผู้แทนจำหน่ายเสื้อแบรนด์แตงโม ที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ มาให้บุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยคุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้า

  4 เม.ย. 2563      276

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท Suika ผู้แทนจำหน่ายเสื้อแบรนด์แตงโม ที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ มาให้บุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยคุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ในภาวะวิกฤติ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน