< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  24 ม.ค. 2563      102

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์" ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน จัดตกแต่งได้กลิ่นไอของเทศกาลตรุษจีน พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้รับบริการ

#Happy Chinese New Year 2020


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ : ปีใหม่นี้ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำรวย มั่งคั่ง นำทีมโดย คณะผู้บริหารแห่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 เพื่อส่งมอบความสุขและ

  23 ม.ค. 2563      112

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ : ปีใหม่นี้ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำรวย มั่งคั่ง นำทีมโดย คณะผู้บริหารแห่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรม Happy Chinese New Year 2020 เพื่อส่งมอบความสุขและความเป็นศิริมงมล มั่งมี ศรีสุข รับปีหนูทอง เนื่องในวันตรุษจีน นับเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน

 
 

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และขนมต่างๆ เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัด

  9 ม.ค. 2563      148

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และขนมต่างๆ เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษา และให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมต่อไป


วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าเยี่ยม นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นา

  7 ม.ค. 2563      140

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าเยี่ยม นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 


วันที่ 2 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าเยี่ยม นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 256

  2 ม.ค. 2563      141

วันที่ 2 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าเยี่ยม นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563