< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

ประกาศข่าวจากโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  19 มี.ค. 2564      876

จากข้อมูล Timeline ที่ปรากฏในผู้ป่วยรายที่ 77
ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค Covid19
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขโดยทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ มีการคัดกรองผู้ป่วย และแยกตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่ภายในของโรงพยาบาล มีการป้องกันพนักงานให้ปลอดภัยมากที่สุด
 
ส่วนกรณีเคสนี้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องทำประวัติผู้ป่วย จึงมีการสัมผัสกับเอกสารของผู้ป่วย อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับเชื้อดังกล่าว แต่ยังไม่มีอาการแสดงออกแต่อย่างใด กรณีเคสดังกล่าว ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ยืนยันติดเชื้อทั้งหมดได้มีการตรวจยืนยันเชื้อแล้ว ผลเป็นลบ โดยวิธี PCR ตามมาตรฐานสากล
 
เมื่อทราบข่าวทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จึงได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า มารับผู้ป่วยไปดูแลต่อ ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารฯ รับเกียรติบัตร ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

  18 มี.ค. 2564      881

วันที่ 16 มีนาคม 2564
นายสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
ได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารฯ รับเกียรติบัตร ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2563-2566 เป็นครั้งที่ 2 แก่ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยรับมอบจาก นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 โดยมอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์

  13 มี.ค. 2564      864

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 โดยมอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ โดยมี นางชลิดา จันทฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 4 มีนาคม 2564


ประกาศข่าวจากโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  11 มี.ค. 2564      865

ประกาศจาก รพ.มหาชัยเพชรรัชต์
ตามที่มีข่าวกระจายในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
เรื่องการพบเคสผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี
ทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอยืนยันว่า ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส รอบใหม่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายในโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

新年快乐 身体健康

  12 ก.พ. 2564      866

新年快乐 身体健康