< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ วศ.พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด เข้ามอบ กล่อง Intervention box ให้กับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาช

  7 เม.ย. 2563      142

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ วศ.พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด เข้ามอบ กล่อง Intervention box ให้กับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท Suika ผู้แทนจำหน่ายเสื้อแบรนด์แตงโม ที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ มาให้บุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยคุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้า

  4 เม.ย. 2563      141

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท Suika ผู้แทนจำหน่ายเสื้อแบรนด์แตงโม ที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ มาให้บุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยคุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ในภาวะวิกฤติ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเอ็ม (วัวลาน แมกกาซีน) เข้ามอบ เจลล้างมือและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3 เม.ย. 2563      126

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเอ็ม (วัวลาน แมกกาซีน) เข้ามอบ เจลล้างมือและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้#เราจะสู้ไปด้วยกัน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล เจ้าของกิจการร้านคัดสรร , คุณภัทรพร สุนทรปกรณ์กิจ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้ามอบ Faceshield เบื้องต้นจำนวน 100 ชิ้นและอุปกรณ์ป้อ

  1 เม.ย. 2563      127

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล เจ้าของกิจการร้านคัดสรร , คุณภัทรพร สุนทรปกรณ์กิจ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้ามอบ Faceshield เบื้องต้นจำนวน 100 ชิ้นและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองสำหรับป้องกันโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต , เจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำแน

  19 ก.พ. 2563      166

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต , เจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านโภชนาการ โดยคุณนิรชา สุขแสน นักโภชนาการบำบัด ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ktaxa Football KTAXA KYC Football Youth ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามสามอ่าว สเตเดียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563