< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562

  18 เม.ย. 2562      95

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2562 ในตรีมทองหยอด หมอยามหาชัยเพชรรัชต์ นำโดยนายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณืกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นายแพทย์สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการแพทย์ และคุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร ซึ่งภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งกายพร้อมคำขวัญรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งนี้แพทย์ยังมีการใส่ชุดไทย ตรวจคนไข้ เพื่อลดความเครียดในการเจ็บป่วย และสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา


ประกาศผลคะแนนนางสงกรานต์ ประเภทเดี่ยว ในตรีมทองหยอด หมอยา มหาชัยเพชรรัชต์

  17 เม.ย. 2562      222

     ประกาศผลคะแนนนางสงกรานต์ ประเภทเดี่ยว ในตรีมทองหยอด หมอยา มหาชัยเพชรรัชต์

รางวัลที่ 1 คุณจูน วีณา เกษศรีสวัสดิ์ แผนกเภสัชกรรม         

รางวัลที่ 2 คุณต่าย มาริสา ยอดยิ่ง ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด          

รางวัลที่ 3 คุณเมย์ กุลญา นวมนิ่ม พยาบาลวิชาชีพ 
              

ประกาศผลคะแนนนางสงกรานต์ ประเภททีม ในตรีมทองหยอด หมอยา มหาชัยเพชรรัชต์

  17 เม.ย. 2562      164

ประกาศผลคะแนนนางสงกรานต์ ประเภททีม ในตรีมทองหยอด หมอยา มหาชัยเพชรรัชต์
รางวัลที่ 1 ทีมนารีสีเหี่ยว 
รางวัลที่ 2 ทีมตานีอินฮอลพิทอล     
รางวัลที่ 3 รวมมิตร สลิ่ม รอดช่อง 
            

Happy Birthday to you พี่กานและน้องกาน

  17 เม.ย. 2562      29

Happy Birthday To You ... นพ.สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ มอบของขวัญวันเกิดพนักงาน หมอนแทนใจหมอนหัวใจสีส้ม HBD พี่กานต์ เจ้าหน้าที่ลูกหนี้ น้องกานต์ ผู้ช่วยเอกซเรย์ ขอให้มีความสุขมากมาก มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ


Sport Night Party 2018

  21 ธ.ค. 2561      200

         โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกกรม Sport Night Party 2018 เลี้ยงขอบคุณพนักงาน 20 ธันวาคม 2561