< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเอ็ม (วัวลาน แมกกาซีน) เข้ามอบ เจลล้างมือและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  3 เม.ย. 2563      50

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเอ็ม (วัวลาน แมกกาซีน) เข้ามอบ เจลล้างมือและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้#เราจะสู้ไปด้วยกัน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล เจ้าของกิจการร้านคัดสรร , คุณภัทรพร สุนทรปกรณ์กิจ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้ามอบ Faceshield เบื้องต้นจำนวน 100 ชิ้นและอุปกรณ์ป้อ

  1 เม.ย. 2563      59

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล เจ้าของกิจการร้านคัดสรร , คุณภัทรพร สุนทรปกรณ์กิจ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้ามอบ Faceshield เบื้องต้นจำนวน 100 ชิ้นและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองสำหรับป้องกันโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต , เจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำแน

  19 ก.พ. 2563      101

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต , เจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านโภชนาการ โดยคุณนิรชา สุขแสน นักโภชนาการบำบัด ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ktaxa Football KTAXA KYC Football Youth ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามสามอ่าว สเตเดียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบของรางวัล แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุน งาน

  18 ก.พ. 2563      96

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบของรางวัล แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุน งาน"วันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 


กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

  7 ก.พ. 2563      101

กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563