< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

ครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  25 ม.ค. 2564      841

วันที่ 25 มกราคม 2564
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล โดยมี นพ.ทนง
สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายสัมพันธ์ มีคง
ผู้อำนวยการบริหาร และพนักงานร่วมถวายภัตตาหารปิ่นโต
ชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์ 5 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

ครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

  25 ม.ค. 2564      854

วันที่ 25 มกราคม 2564
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ มีการพัฒนาทางด้านการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ภายใต้วิสัยทัศน์ ห่วงใย ใส่ใจ ในสุขภาพ โดยภายในงาน นำโดยนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ คุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร และพนักงานโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมมอบเค้กวุ้นให้กับลูกค้าคนพิเศษของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์อีกด้วย ❤️❤️❤️

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563

  13 พ.ย. 2563      853

เมื่อวันที่ 10 และ 11 พ.ย. โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายใน และการจัดการควบคุมเพลิง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับผู้มาใช้บริการ 


️โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรม

  12 พ.ย. 2563      847

️โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย" ให้กับตัวแทนบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ทราบถึงข่าวสารและอัพเดทนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการสวนหัวใจ โดยนายแพทย์ราเชนทร์ เล่ห์มงคล อายุรแพทย์โรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ กล่าวเปิดงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

 


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจแรงงาน นำโดยตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี สำนักงานสวัสดิกo

  11 ก.ย. 2563      824

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจแรงงาน นำโดยตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานจัดหางาน จ.เพชรบุรี และสำนักงานประกันสังคม จ.เพชรบุรี โดยทางโรงพยาบาลได้ให้ความมั่นใจว่า สถานประกอบการของเรา ดูแลพนักงานเหมือนพี่น้องตลอดมา แม้ว่าช่วงสถานการณ์โควิด19 จะทำให้รายได้ของเราลดลงไปบ้าง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีการลดเงินเดือน หรือ ให้พนักงานหยุดงานโดยไม่รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน เพราะเราเชื่อมั่นว่าการทำให้พนักงานมีความสุข พนักงานก็จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและผู้รับบริการได้เต็มที่