< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

  26 ส.ค. 2563      822

 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งผู้ตรวจรับรองได้แก่ คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต 5 ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมสำหรับให้การดูแลพี่น้องชาวจ.เพชรบุรีและใกล้เคียง ให้ดีที่สุดเสมอ ขอบคุณทุกคน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ และโรงเรียนเปรมฤดี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 115 คน

  14 ส.ค. 2563      838

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ และโรงเรียนเปรมฤดี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 115 คน


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย และ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 326 คน

  8 ส.ค. 2563      842

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย และ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 326 คน


กิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิต บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  7 ส.ค. 2563      853

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัดกิจกรรม หนึ่งหยดให้ชีวิต มอบโลหิตให้สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 3/2563  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก 

 

พบกับกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้อีกครั้ง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นะคะ

 


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน จำนวน 125 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

  6 ส.ค. 2563      896

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้ใจจากโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน จำนวน 125 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563