กิจกรรม


นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและเป็นผู้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุร
  9 ต.ค. 2562      139

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและเป็นผู้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยคุณพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการอาคารฯ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบกิจการที่สมัครและดำเนินการมาตรการความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ตามโครงการ "แรงงานเพชรบุรีร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชุมชน" จำนวน 26 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 15,663 คน