กิจกรรม


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับเกียรติเรียนเชิญ จากบริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด ให้เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวนพ่อ มุ่งมั่นก่อชีวิตสถิตนวัตกรรม”
  22 พ.ย. 2562      141

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับเกียรติเรียนเชิญ จากบริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด ให้เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวนพ่อ มุ่งมั่นก่อชีวิตสถิตนวัตกรรม”