กิจกรรม


TEAM SPORT NIGHT 2018
  20 ธ.ค. 2561      175

   #ประกาศผลคะแนน TEAM SPORT NIGHT 2018#MAHACHAIPETCHARATHOSPITAL

รางวัลที่ 1 แผนกธุรการพยาบาล ในชุด วอลเล่ย์บอล
รางวัลที่ 2 แผนกกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด ในชุดรักบี้
รางวัลชมเชย แผนกผู้ป่วยใน 5 ในชุดเทนนิส
รางวัลชมเชย แผนกอายุรกรรม ในชุดวอลเล่ย์บอล
=================================