กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจากโรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา
  9 พ.ค. 2563      255

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับความไว้วางใจจากโรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ กับครอบครัว ณ โรงสี ส.ทรัพย์ปรีชา