กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด เข้ามอบ นมถั่วเหลืองคั้นสด ยูเอชที ตรา ซังซัง ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมี นายอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
  17 มิ.ย. 2563      52

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด
เข้ามอบ นมถั่วเหลืองคั้นสด ยูเอชที ตรา ซังซัง ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมี นายอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้