กิจกรรม


ครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
  25 ม.ค. 2564      841
วันที่ 25 มกราคม 2564
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล โดยมี นพ.ทนง
สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายสัมพันธ์ มีคง
ผู้อำนวยการบริหาร และพนักงานร่วมถวายภัตตาหารปิ่นโต
ชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์ 5 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์