กิจกรรม


ครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
  25 ม.ค. 2564      854
วันที่ 25 มกราคม 2564
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ มีการพัฒนาทางด้านการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ภายใต้วิสัยทัศน์ ห่วงใย ใส่ใจ ในสุขภาพ โดยภายในงาน นำโดยนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ คุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร และพนักงานโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมมอบเค้กวุ้นให้กับลูกค้าคนพิเศษของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์อีกด้วย ❤️❤️❤️