กิจกรรม


วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารฯ รับเกียรติบัตร ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
  18 มี.ค. 2564      979
วันที่ 16 มีนาคม 2564
นายสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
ได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารฯ รับเกียรติบัตร ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2563-2566 เป็นครั้งที่ 2 แก่ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยรับมอบจาก นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี