กิจกรรม


ประกาศข่าวจากโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
  19 มี.ค. 2564      948
จากข้อมูล Timeline ที่ปรากฏในผู้ป่วยรายที่ 77
ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค Covid19
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขโดยทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ มีการคัดกรองผู้ป่วย และแยกตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่ภายในของโรงพยาบาล มีการป้องกันพนักงานให้ปลอดภัยมากที่สุด
 
ส่วนกรณีเคสนี้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องทำประวัติผู้ป่วย จึงมีการสัมผัสกับเอกสารของผู้ป่วย อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับเชื้อดังกล่าว แต่ยังไม่มีอาการแสดงออกแต่อย่างใด กรณีเคสดังกล่าว ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ยืนยันติดเชื้อทั้งหมดได้มีการตรวจยืนยันเชื้อแล้ว ผลเป็นลบ โดยวิธี PCR ตามมาตรฐานสากล
 
เมื่อทราบข่าวทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จึงได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า มารับผู้ป่วยไปดูแลต่อ ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า