กิจกรรม


ประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2
  8 พ.ย. 2565      1,003
ประมวลภาพ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์  
ประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.