กิจกรรม


ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
  11 พ.ย. 2565      1,069
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อม และได้ทบทวนแผนอพยพหนีไฟให้เกิดความพร้อม โดยให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องในเหตุการณ์จริง