กิจกรรม


สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนราษฏร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี
  25 พ.ย. 2565      1,142

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนราษฏร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในกิจกรรม มีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคณะครูและนักเรียน