กิจกรรม


กีฬาราชสีห์สัมพันธ์เพชรบุรี ครั้งที่ 4
  15 ก.ค. 2566      242

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์เพชรบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ รวมถึงมีการบริการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแสตนบายรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา

#ด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

#โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

#การแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์เพชรบุรี