กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่จำเป็นให้กับเดอะทรี ริเวอร์ไซต์ แก่งกระจาน
  8 เม.ย. 2567      98

วันที่ 8 เมษายน 2567 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้ามอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่จำเป็นให้กับเดอะทรี ริเวอร์ไซต์ แก่งกระจาน ซึ่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ต้องการเป็นตัวแทนความห่วงใย และเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประชาชนทั่วไป รวมถึงบริษัทคู่สัญญา