กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมการรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2567 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
  17 เม.ย. 2567      101

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ครั้งที่ 2/2567 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ มีกิจกรรมการรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการแสดงเชิดหุ่นกระบอก จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ