กิจกรรม


บริจาคเลือดครั้งที่ 2/2567
  23 เม.ย. 2567      94

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคเลือดครั้งที่ 2/2567 (หนึ่งหยดให้ชีวิตบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย) เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วพบกันนะคะ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด 032-417070-9 ต่อ 1393