กิจกรรม


ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  23 เม.ย. 2567      103

ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ประจำปี2567
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567
เวลา 10:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์