กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2567
  12 มิ.ย. 2567      58

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ครั้งที่ 3/2567 โดยภายในกิจกรรมมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการจากผู้สูงอายุ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก พบกับกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ครั้งต่อไป ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.