กิจกรรม


ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567
  15 พ.ค. 2567      44

Orientation for new employees ประจำปี 2567 
วันที่ 15.05.67  เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2