กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเพชรบุรี
  12 มิ.ย. 2567      46

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดเพชรบุรี และหน่วยงานราชการในท้องที่ นำโดย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย