กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย เพชรบุรี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัยเพชรบุรี ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให
  2 ก.ค. 2562      156

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย เพชรบุรี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัยเพชรบุรี ให้เข้าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ 520 บาท ให้กับนักเรียนและคุณครูรวมทั้งผู้ปกครองอีกด้วย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562