กิจกรรม


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  4 ก.ค. 2562      190

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน
______________________________________________

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์