กิจกรรม


7 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยไทรงาม โรงเรียนหนองกระทุ่ม จำนวน 238 คน
  7 ส.ค. 2562      180

7 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยไทรงาม โรงเรียนหนองกระทุ่ม จำนวน 238 คน
ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และ Mr.Roger มูลนิธิ Bright down foundation