โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 2-6 เดือน (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาแล้วเมื่ออายุ 1 เดือน)

โปรแกรม Well Baby Vaccine  ช่วงอายุ 2-6 เดือน (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาแล้ว เมื่ออายุ 1 เดือน)

อายุ
ชนิดของวัคซีน (ช่วงอายุ 2-6 เดือน)
2 เดือน
  ► วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
4 เดือน
  ► วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ)
6 เดือน
  ► วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
ราคาปกติ 7,112 บาท
ราคาพิเศษ 5,500 บาท

 

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9
 แผนกกุมารเวช ต่อ 1385 เวลา 08.00-17.00 น.